Nationalt Vespatræf 2017 i Lønstrup.

I august 2016 fik klubben en henvendelse fra Vespa Klub Danmark om, hvorvidt vi kunne afholde det nationale træf 2017, da Vespa Klub Silkeborg ikke så sig i stand til at påtage sig opgaven. Undertegnede fremførte anmodningen på klubbens medlemsmøde ved Anne Mette Broholm i sensommeren 2016, og der var stor tilslutning til, at klubben skulle påtage sig opgaven med at lave et træf I 2017.

Planlægningen gik så småt i gang – ikke mindst med at finde et sted, hvor træffet kunne afholdes. Valget faldt på feriekolonien Rødovrehus i Lønstrup. Rødovrehus er ejet af Rødovre Kommune og rummer faciliteter med op til 60 overnattende. Og så ligger kolonien smukt placeret på Møllebakken i det gamle fiskerleje.

Hen over foråret og sommeren 2017 arbejdede en mindre gruppe af medlemmerne ihærdigt med planlægning og indkøb mv., til træffet, som var planlagt til weekenden 11-13 august. Der blev udsendt indbydelse til de øvrige klubber i Danmark samt også til klubber i Norge, Sverige og Tyskland. Vi fulgte op med en ihærdig kampagne på vores Facebook-gruppe med jævnlige opslag. Det resulterede i, at da tilmeldingsfristen udløb, var der i alt tilmeldt 55 deltagere - et meget stort tal.

Torsdag 10. august var vi så ude og opsætte vejvisnings-vespaer op på strategiske steder, så deltagerne kunne finde vej til Lønstrup og træfpladsen samt fik opsat surferbanner og træfbanner.

Fredag 11. august fik vi nøglerne til Rødovrehus fra kl. 1000, så vi havde travlt med alt det praktiske, som skulle være klar til kl. 14.00, hvor dørene blev slået op for check-in.

De første deltagere begyndte at ankomme kl. 13.30. Vi havde på forhånd lavet en indkvarteringsplan, så det kunne gå så gnidningsfuldt som muligt. Peter Babbage var udnævnt til indkvarteringschef og fik krydset deltagerne af, efterhånden som de ankom. Ligeledes forestod han udlevering af velkomstposen med vores lille gave samt oplysende pjecer om Lønstrup og omegn. De øvrige fra træfudvalget var travlt beskæftiget med klargøring af alle de andre opgaver osv. 

Kl. 17.30 blev der ringet ind til aftenbuffeten, alle var godt sultne, så der blev taget fra, og alt blev dirigeret af køkkenchefen 0le Mejlgaard sammen med Preben, Frank, Andreas, Kirsten og Birgit.

Kl. 19.00 holdt formanden velkomsttalen og bød alle velkommen til træffet. Der blev også afleveret en kort gennemgang af træfprogrammet mv. 

Kl.20.00 begyndte salget af lodder til det store hønsebingo. Vi fik hurtigt solgt de 100 lodder, og kl. 20.15 blev hønen sluppet løs. Den var lidt betuttet og gik lidt rundt i indelukket for at se, om den kunne finde et smuthul ud, og da det ikke lykkedes, forsøgte den et par flugtforsøg over hegnet, men blev dog stoppet at Palle. Vi havde på forhånd aftalt - for at trække spændingen - at den første pølle, den lagde, ikke gjaldt. Den kom hurtigt, hvorimod det tog længere tid med den anden. Langt om længe besluttede den sig og fik lagt en mikroskopisk klat på det nummer, som Kaj fra Holstebro havde købt, så han vandt hovedpræmien; en lækker picnickurv til fire personer, og de otte sidegevinster blev uddelt. Derefter var der fri leg. Der blev f.eks. under stor jubel banket søm i træstubben, og salget af øl, vand mv. gik godt.

Kl. 21.30 indledtes konkurrence om, hvem der kunne kaste Vespasine længst, og efter at de tilmeldte til konkurrencen havde haft flere forsøg, bl.a. et hvor Peter Ricambi under sit kast sendte hendes hoved i en retning, mens kroppen endte i modsat retning i krattet. Samlet vinder blev Nicky, som vandt den fine bog ”Vespa-tid”, der var fornemt doneret af Heino Halgren fra Vespa Klub Aarhus.

Kl. 23.00 åbnede pølsepusheren 0le Mejlgaard grillen, hvor der blev omsat pølser til den store guldmedalje, og snakken gik. De sidste gik til køjs kl. 01.30.

Lørdag.

De første deltagere var allerede oppe kl.06.00, og kaffemaskinerne blev sat under pres fra start.  Så meget, at vi var nødt til at afvise de kaffehungrende horder ved døren, da der ellers ikke ville være noget til morgenborderet. Frank Lindemann blev sat på opgaven og styrede den med hård hånd, mens vi andre fik anrettet morgenbuffeten.

Kl. 08.00 blev der ringet til morgenandagt, og alle angreb derefter morgenbuffeten.

Kl. 10.00 kunne de delegerede til generalforsamlingen i Vespa Klub Danmark indtage deres pladser i pejsestuen, mens alle andre hyggede sig i hinandens selskab og fik byttet historier, tips og sparket dæk mv.

Kl.11.30 startede pølsepusheren atter grillen op.

Vi havde i dagspressen samt på forskellige profiler på Facebook offentliggjort, at vi afholdt åbent hus fra kl. 1030 – 1330. Besøget var vejret taget i betragtning ret godt, og der var da også et par henvendelser om muligt medlemskab af klubben.

Kl. 13.30 indledtes træffets køretur under ledelse af undertegnede. Turen gik fra Lønstrup, Tornby , Tornby Bjerg, Horne og ind til Hirtshals Torv, hvor vi gjorde holdt en halv time, inden turen forsatte rundt i den gamle del af Hirtshals Havn, inden vi kørte ud til Hirtshals Fyr samt Bunkermuseet. Her gjorde vi holdt for at deltagerne kunne se bunkerne og komme en tur op i fyret. Derefter blev der kørt retur til Lønstrup på en skøn bugtet vej igennem engen ved Kærsgård Strand.

Vel tilbage i Lønstrup havde køkkenchefen smurt håndmadder til de, som var blevet småsultne af den friske luft..

Herefter begyndte deltagerne at forberede sig til festbanketten mv. Dog var Carlos lydpotte gået i stykker, så undertegnede måtte have fat i en af mine mc-venner, som havde et svejseapperat, vi kunne låne, så vi kørte ind til Hjørring, fik svejset den, så Carlo ikke skulle køre med høreværn, når han skulle hjemad.

Kl. 19.00 blev der ringet til aftenandagt, og igen blev aftenbuffeten angrebet. Deltagerne tog godt for sig af retterne, flere observerede en tysker, som satte ikke mindre end indholdet af tre helt fyldte tallerkener til livs.

Med aftensmaden indtaget, begyndte der sig stille og roligt at rejse sig en spændt stemning, for nu var næste punkt det helt store amerikanske lotteri, hvor vi havde fået indsamlet rigtig mange og store sponsorgaver.

Palle stod for lodsalget, og efter en del pres og trusler lykkedes det ham at få afsat alle 800 lodder, og udtrækningen af de heldige kunne begynde. Udtrækningens frk. Fortuna var Bettina Mejlgaard, som fik assistance med uddeling af gevinsterne af Preben og Frank. Desværre var det ikke alle, der vandt, men rigtig mange havde da held og nogle endda flere gange.

Derefter var der dømt allmindelig hygge, og igen startede den utrættelig pølsepusher grillen op, og stemningen omkring grillen var høj, de sidste sneg sig til køjs kl. 01.30.

Søndag opbruddets dag.

Igen var de første oppe kl. 06.00. Der blev gjort et forsøg på at synge første vers af ”I østen stiger solen op”, og igen gentog historien sig med hensyn til kaffen, men Frank og Ole M indførte en kvoteordning, så vi kunne have kaffe på dunkene til kl. 0800.

Kl. 08.00 blev der ringet til andagt for sidste gang, og igen overfaldt deltagerne på det nærmeste morgenbordet. Da sulten var stillet, begyndte det store opbrud, og kl. 10.00 havde de sidste forladt træffet, og vi andre kunne begynde på oprydningen og rengøringen.

En stor tak til de, som valgte at deltage i træffet og til de af klubbens medlemmer, som gav en hånd med for at løse alle de praktiske opgaver undervejs. Tak til Ole Mejlgaard for hans store indsats i køkkenet og ved grillen, og en lige så stor tak til Preben, Frank, Palle , Peter samt Prebens og undertegnedes koner, for uden deres hjælp  var træffets afvikling ikke gået, som den gjorde.

Mange venlige Vespahilsner

0le Tanggaard

Formand, Vespa Klub Nordjylland

 

 Fælles køretur:

 

 

ozio_gallery_nano